صنایع چاپ و بسته بندی کالاوست

صنایع چاپ و بسته بندی کالاوست

آدرس : کیلو متر 60 جاده ساوه , شهرک صنعتی زاویه , بلوار تلاشگران , خیابان زنبق 203 , پلاک 755

خطوط پاسخگویی شرکت :

سفارشات :

08645260214

09124394490

بخش طراحی و سایز بندی :

09031907734

بخش لیتوگرافی و چاپخانه :

08645260149

09128351132

بخش کارتن سازی :

08645260150

09128351136

بخش ارسال :

09339436492

فکس :

08645260132